# خدا
عشق با همه ی قدرت و زیبایی ،                                    دلی را مسخر کرده خانه ی سرد و ویرانی را                     گرمی و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید

گریه ی بی اختیار

سلامهمیشه لحظه ی آخر..................خدا..........نزدیکتر میشه مگه            گریه امونم میده من آنقدر اشک میرزم                                       که برگردم (!)شاید....................................................... از گریه خوابم ببره ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید