# بارانی
عشق با همه ی قدرت و زیبایی ،                                    دلی را مسخر کرده خانه ی سرد و ویرانی را                     گرمی و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید