بارون شب

با من بیا دراین شب ، تا با تو بگویم

عشق با همه ی قدرت و زیبایی ،                                    دلی را مسخر کرده خانه ی سرد و ویرانی را                     گرمی و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 12 بازدید
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
6 پست
آذر 90
4 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست