پست های ارسال شده در آدر سال 1390

هواپبمای ربوده شده یا گریخته؟

سلام........ چقدر بهت گفتم دنیا حساب کتاب داره                                                       نخواستی سوال بی جواب داره                                                      نخواستی اینهمه پیچو خم داره                                                     نخواستی دنیا مارو نخواست                                            ما هم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید

شهر آدمها

 دیگه باید ........                      بریم از اینجا از اینجایی که واسه منو تو شده جهنم از این آدما...........از این زندگی صبح تا شبی                                    ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید